Letölthető Dokumentumok

HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

Egyéb rendeletek
2019 közösségi együttélés szabályai rendelet elfogadott

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
ZÁRSZÁMADÁS RENDELET 2016
ZÁRSZÁMADÁS RENDELET 2016 TÁBLÁK
Fityeház Község Önkormányzata 5/2017. (V.26.) zárszámadási rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Fityeház Község Önkormányzata2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
Az önkormányzat intézményében és azÖnkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciókonbiztosított álláshelyek2017. évben

Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
Díszpolgári cím, valamint érdemérem alapításáról és adományozásáról
Egyes helyi közszolgáltatásokról
Az elektronikus ügyintézésről
Az étkezési térítési díjak megállapításáról
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
A háziorvosi körzetek megállapításáról
A helyi címer alapításáról és használatának rendjéről
A helyi iparűzési adóról.
A helyi közművelődésről
Fityeház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének4/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeleteaz anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról
A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról
A közterületek használatáról
A köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről
A köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról
A lakossági fórumokról
A luxusadóról szóló 4/2006. (III. 30.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről
A magánszemélyek kommunális adójáról
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról
Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
A pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról
A talajterhelési díjról
A temetőkről és a temetkezés rendjéről
A víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Az önkormányzat intézményében és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciókon biztosított álláshelyek 2015. évben
8.1.1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (II. 13.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
Az önkormányzat intézményében és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciókon biztosított álláshelyek 2015. évben
Ktgv. rendelet táblák III.mód.
FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2015. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló a 6/2015. (IX.29.), az 5/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletével módosított 1/2015. (II. 13.) rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
Az önkormányzat intézményében és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciókon biztosított álláshelyek 2015. évben
Ktgv. rendelet táblák I.mód.
FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
Az önkormányzat intézményében és az Önkormányzat költségvetésében szereplő kormányzati funkciókon biztosított álláshelyek 2015. évben
Ktgv. rendelet táblák I.mód.
FITYEHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról
Fityeház Község Önkormányzata 4/2015.(V.22.)zárszámadási rendeletének indokolása
Zárszámadás rendeletek táblák

Fityeház Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
Szervezeti és Működési Szabályzat
1. függelék Képviselő-testület tagjainak névsora elfogadott
1. melléklet Törzskönyvi azonosító szám elfogadott
2. függelék polgármesterre átruházott hatáskörök elfogadott
2. melléklet 2014FityeházHNÖmegállapodás elfogadott
3. függelék
4. függelék Megállapodások jegyzéke elfogadott
5. függelék

Helyi hulladékgazdálkodási tervről
Hulladékgazdálkodási terv
1. számú melléklet
2. számú melléklet

Fityeház község belterületi Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról
FITYEHÁZ KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
FITYEHÁZ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
SZT1 SZELVÉNY
SZT2 SZELVÉNY
SZT3 SZELVÉNY