Fityeház Község Önkormányzata tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Képviselő-testület

BURSA Hungarica ösztöndíj pályázatot hirdet 2020. évre
a községben legalább öt éve állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére, akik

felsőoktatási intézmények hallgatói
("A" típusú pályázat)

valamint azok számára, akik

felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyertek,
(a 2019/2020. tanévben utolsó éves érettségi előtt álló középiskolások)
("B" típusú pályázat)


A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletek csatolásával Fityeház önkormányzatnál (Fityeház, Alkotmány tér 37) vagy a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (Murakeresztúr, Honvéd út 3.) lehet benyújtaniuk a pályázóknak

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel (jövedelemnyilatkozat, vagyonnyilatkozat, hallgatói jogviszony igazolás, kinyomtatott és aláírt pályázat) együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Az egyéb tudnivalókról tájékoztatást, a szükséges nyomtatványokat, Fityeház község Önkormányzatánál (Fityeház, Alkotmány tér 37.), vagy a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (Murakeresztúr, Honvéd út 7) lehet beszerezni.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 5.

Fityeház, 2019. október 1.
Fityeház Község Önkormányzata