Tisztelt Lakosság, kedves Adózók!

Köszönjük, hogy az elmúlt közel harminc év során a gépjárműadó kötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárultak Fityeház község fejlődéséhez.

(2013. évtől a beszedett adóbevétel 60%-a, majd 2020. évtől már a teljes 100%-a a központi költségvetést illeti meg.)

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több pontban is érintette a gépjárműadóztatás kérdését. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

 

  1. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Fityeház Község Önkormányzati Adóhatósága az illetékes. A befolyó teljes gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti meg. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

(Fityeház Község Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla 14100134-17069449-04000008)

 

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

 

Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. Az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek rövidesen megtekinthetők.

 

Változik a HIPA bevallás benyújtásának szabálya

  1. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.

 

  1. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat.Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.

 

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

 

 

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

 

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Fityeház község esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. 

(Fityeház Község Önkormányzata Helyi iparűzési adó beszedési számla 14100134-17069449-05000001)

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.

 

 

Jó egészséget és kellemes ünnepeket kívánunk minden kedves ügyfelünknek és családtagjainak egyaránt, továbbá köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Fityeház község fejlődéséhez!

 

 

Fityeház, 2020. december 15.

 

                                                  Fityeház Község Önkormányzati Adóhatósága