A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 2022. évi lomtalanítás időpontja:

  1. február 28. [hétfő]

A háztartási lomot – a lomtalanítás napján – reggel 7 óráig, az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozva kell kihelyezni, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen megközelíthessék.

Egy háztartásból maximum

3 m3   lom-hulladékot szállítanak el !

Kérjük, hogy a kisebb méretű lom-hulladékot zsákban, vagy dobozban szíveskedjenek kitenni – a szétszóródás megelőzése érdekében!

A lomtalanítás során kizárólag nagydarabos – a rendszeresített gyűjtőedény [kuka] méreteit meghaladó

 lom-hulladék kerül elszállításra !

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, szelektív hulladékot [papír, műanyag, üveg és fém csomagolási hulladékot], építési-bontási anyagot, törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot, valamint veszélyes hulladékot

[pl.: festék, gyógyszer, ólom-akkumulátor, vegyszer ... stb.]

Az ingatlan-használók részére, a Nagykanizsa, Vár u. 5. szám alatti hulladékudvarban egész évben, térítésmentesen biztosítjuk

évente 5 db személyautó gumi

elektronikai hulladékok [pl.: TV, hűtő, háztartási kisgépek]

és veszélyes hulladékok átvételét.

Csak ép, nem kifosztott, nemkibelezett

elektronikai hulladékot áll módunkban átvenni !

A lom-hulladékot kizárólag attól az ingatlantól áll módunkban elszállítani, amelynek tulajdonosa a hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve a 2021. december 31-ig elvégzett közszolgáltatási díjról kiállított számlákat kiegyenlítette [azaz nincs hátraléka].

        Fityeház Község Önkormányzata