Tájékoztató szociális célú tűzifa juttatásról

 

Fityeház Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2022. (XI.24.) önkormányzati rendeletében szabályozta a szociális célú tűzifa igénylésének módját és feltételeit.

Az idei évben a településen összesen 20 háztartás támogatására van lehetőség – az igénylők közül a támogatottak köre a szociális rászorultság szabályainak figyelembevételével kerül megállapításra.

Törvényi előírás, hogy előnyben kell részesíteni azokat, akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra jogosultak, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

A többi igénylő részére indokolt esetben – a család alacsony jövedelme, vagy rendkívüli élethelyzete okán – méltányosságból állapítható meg szociális célú tűzifa-juttatás.

Az elbírálás során előnyben részesülnek a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező háztartások. Ezen belül is az idős, egyedülálló, illetve a gyermeket/gyermekeket egyedül nevelőalacsony jövedelmű – személyek.

 

 

Tisztelt Fityeházi Lakos !

 

Amennyiben Ön a felsorolt kategóriák egyikébe tartozik, vagy oda tartozónak érzi magát, kérelmet nyújthat be szociális célú tűzifa igénylésére, amelynek mennyisége 2 m3 háztartásonként. Az ehhez szükséges nyomtatvány az Önkormányzati Hivatalban átvehető.

 

 

 

 

  1. Takács József

polgármester