TÁJÉKOZTATÁS A LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN MEGRENDELÉSEK LEHETŐSÉGEIRŐL

Az orosz ukrán fegyveres konfliktus jelentősen megváltoztatta az európai emberek és közöttük a magyar emberek életét. Az elhúzódó háború nyomán kialakult energiakrízis okozta nehézségek áthidalása érdekében indította el a kormány a magyarországi barnakőszén-programot, segítve az önkormányzati intézmények fűtését, lehetőséget adva a lakosságnak hazai barnakőszén elérhető áron történő megvásárlásához.

A lakosság részére a megrendelések teljesítésére az Ormosszén Zrt. webáruházat hozott létre, amely elérhető az interneten a https://hazaiszen.hu weboldalon, ahol regisztrációt követően lehet intézni a megrendelést.

A kormány lehetőséget kíván teremteni azon lakosok részére, akik nem rendelkeznek internet eléréssel és rokon segítségét sem tudják igénybe venni a barnakőszén megrendelés lebonyolításához. Ezek a lakosok Fityeház Község Önkormányzata ügyintézőjének segítségével tudnak megrendelést leadni. Fontos, hogy az önkormányzat csak közvetítői feladatot lát el a megrendelés továbbításában, a megrendelt szén kiszállításában és az áru ellenértékének kifizetésében nincs szerepe.

A megrendelés lebonyolítása érdekében készült megrendelőlap, amely a fenti weboldalon az alábbi útvonalon érhető el:

Árak/Önkormányzati megrendelőlap magánszemélyeknek