A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára
kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló
19/2019.(VII.29.) IM rendelet 19. §-a szerint a választási iroda az igénylését
követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át
az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa
igényelt mennyiségű ajánlóívet.

Fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel a Murakeresztúri Helyi Választási Iroda
(8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.)
ügyeletet tart
2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra
között az ajánlóívek iránti igények átvétele és ajánlóívek kiadása érdekében.

Hervai Edit sk.
Helyi Választási Iroda Vezetője