Oktatás és nevelés

A közoktatást új alapokra helyezte a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény azzal, hogy a 3 000 főnél kevesebb lakosságszámú településeken az általános iskola fenntartása állami kézbe került. A hatályos jogszabályok értelmében kikerült az alapfokú oktatás ellátása az önkormányzat feladatából, a továbbiakban a Klebersberg Intézményfenntartó Központ látja el.

Önkormányzatunkhoz tartozó egyetlen köznevelési intézmény a Fityeházi Óvoda. Nemzetiségi óvodánk 1 csoporttal működik, finanszírozását nehezíti a kis létszámú csoport. A 2015-2019-es időszakban a demográfiai adatok tükrében, azaz a születések számának rohamos csökkenése és az óvodai nevelés feladatfinanszírozása indokolttá fogja tenni a nevelési intézmény hatékonyabb működésének kialakítását, átszervezését.

Fityeházi Óvoda
8835 Fityeház, Kossuth út 23.
Tel.: 93/369-638
Óvodavezető: Milávecz Mária

1 nevelési csoport 12 fő óvodás

Murakeresztúr Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Családgondozó: Tomasics Edit
Ügyfélfogadás: Fityeház - Önkormányzat tanácskozó terme
MINDEN HÉT SZERDA: 9.00-12.00

Küldetésnyilatkozatunk (részlet)

Arra törekszünk, hogy
- gyermekeink problémamegoldó képessége jó legyen,
- legyen bennük igény az egészséges életmódra,
- szívesen ápolják a kisebbség kultúráját,
- legyenek igényesek a műveltség, és a művelődés iránt,
- stabil mozgáskészségük legyen,
- érdeklődjenek mások, a világ dolgai iránt,
- tudjanak nevetni, felfedezni, csodálkozni,
- aktív tevékenység mellett képesek legyenek a tanulásra,
és a felsorolt értékek elsajátítása érdekében szívesen járjanak óvodába.

Vállaljuk, hogy a 6-7 éves - fejlődési rendellenességben nem szenvedő - gyermekek megfelelő képességszinttel rendelkeznek az általános iskolai tanulmányaik megkezdéséhez, és nyitott érdeklődéssel várják azt.

Községi Óvodánk egy vegyes csoporttal működik. A gyerekekkel két óvónő foglalkozik akiknek a munkáját egy dajka segíti.
Az épület nem hivalkodó, szinte beleolvad a lakóépületek sorába, de közelebb menve látható a tágas, parkosított, szabadtéri játékokkal megfelelően ellátott udvar, mely minden igényt kielégítően ideális teret biztosít a szabadtéri tevékenységekhez. Ugyan ez mondható el az épület belsejéről is, melyről sokan mondták már: "Olyan családias!" Nevelő-oktató munkánkat saját programunk alapján végezzük, amely:

Horvát Nemzetiségi Néphagyományőrző Óvodai Program.
Hagyományőrző, hagyományteremtő, természetközeli, családokkal együttműködő program.
Hagyományőrző, mert: a ma is létező szokásokat megtartjuk /Mindenszentek, Mikulás, Karácsony, Farsang, stb./, a már feledésbe menőket újjáélesztjük /szüreti felvonulás, töklámpás készítése, Luca napi búzavetés, pásztorjáték, kosárfonás, szövés, stb./
Hagyományteremtő, mert: a mai kor szellemének, igényének megfelelő, úgynevezett "modern" szokásoktól sem zárkózunk el /játszóház, ovifesztivál, heti kirándulás, úszásoktatás, színházlátogatás, éveleji, -végi nagykirándulás/.
Természetközeli, mert: mint általában a néphagyományok a természethez, annak változásaihoz kapcsolódnak, ezért, amit csak lehet, a természetben figyelünk meg, a természetben végzünk el, annak óvása mellett.
Családokkal együttműködő, mert: a szülői értekezleteken, fogadóórákon, nyílt napokon túl, szinte valamennyi rendezvényünk tevékeny résztvevői a szülők is, a közös nevelés hatékonyabbá tétele érdekében. Néhány rendezvényünk, tevékenységünk a teljesség igénye nélkül, melyeken a szülők is részt vesznek:
- szüreti felvonulás népviseletben
- karácsonyi díszek készítése
- májusfa állítása és kitáncolása
- heti kirándulások-szüret,
- kukoricaszedés
- ovifesztivál
- játszóház-üvegfestés, agyagozás
- gyermeknap-közös versenyjátékok
- oviparti - ismerkedés az új családokkal stb.
Horvát nemzetiségi, mert: ápoljuk és fejlesztjük a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat, törekszünk a horvát nyelvű kommunikációban a természetes nyelvtanulási eljárásokat alkalmazni, hogy megfelelően felkészültek legyenek a kisebbségi nyelv tanulására.

Programunk célja:
- A gyermek harmonikus fejlesztése a néphagyomány-ápolása természetóvás gazdag eszközrendszerével.
- A gyermekben a hagyományok és a természet iránti fogékonyság megalapozása.
- A néphagyomány-ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermekek érzelmein át, a családok aktív együttműködésével.
- A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
- A gyermek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a kisebbség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja.
- A kisebbségi identitástudat kialakulásának és fejlesztésének segítése.

Könyvtár, teleház


8835 Fityeház, Alkotmány tér 37.
Vezető: Tóth Péterné
Nyitva tartás:
Hétfő: 16.00-18.00
Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 16.00-18.00

Szombat: 10.00-12.00

A községben a közművelődési könyvtári tevékenység a Zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesül.

Művelődési Otthon
8835 Fityeház, Alkotmány tér 10.

A Művelődési Otthon egyben ismeretterjesztő előadások, egyéb ifjúsági és gyermekprogramok, népünnepélyek, szórakoztató alkalmak helyszínéül is szolgál.

A községben jelenleg a Fityeházi Tornaklub nem folytat aktív tevékenységet.

A településen kihelyezett háziorvosi rendelő, gyermek- és csecsemővédő tanácsadó működik.

A házi segítségnyújtás biztosítása Murakeresztúr Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján történik.

Háziorvosi szolgálat Cor - 98 Bt.
Vezető: dr. Borda István felügyelő házi szakfőorvos
Cím: Murakeresztúr Honvéd u. 5/A
Tel: 93/369-019

Dolgozók:
dr Borda Istvánné aszisztensnő
Gerencsérné Mózes Ildikó körzeti szakápolónő
Rendelés ideje:
Fityeház:
SZERDA: 8.30-12.00

Murakeresztúr:
HÉTFŐ: 8.00-12.00
KEDD: 8.00-12.00
SZERDA: 7.45-8.15 (sürgős esetben)
CSÜTÖRTÖK: 8.00-12.00
PÉNTEK: 8.00-12.00

Háziorvosi Ügyelet:
Ügyeleti idő: (szombat, vasárnap, fizetett ünnep)

MUNKANAPOKON: 16:00-08:00
MUNKASZÜNETI NAPOKON: 08:00-08:00

Telephely: KÖZPONTI ÜGYELET
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. sz. (bejárat: Bagolai sor (Mentőállomás mellett))

Védőnői Szolgálat:
Vezetője: Plánder Tiborné védőnő

Fogorvos:
Dr. Puskár Kitti

Ellátási terület: Murakeresztúr, Fityeház

Betegellátás előjegyzés alapján történik (Kivéve sürgősségi esetek ellátása)
Rendelés: Murakeresztúron, Honvéd út 3.

Előzetes bejelentkezés telefonon: 06-30-950-8056

Rendelési idő: Hétfő: 8.00-18.00

Csütörtök: 12.00-16.00

Fogászati ÜGYELET:

Cím: Nagykanizsa, Szent Imre u. 1.

Rendelési idő: 8.30-14.30

Tel.: 06-93/313-131

Kizárólag hétvégén és ünnepnapokon működik sürgősségi esetek ellátásának céljából.


Falugazdász: Szép Zsolt
Tel.:06-30/841-1496

Fogadóóra:

Keddi napokon: 8:30 - 10:00 óráig Murakeresztúr Önkormányzat épületének földszintjén (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.)

Egyéb időpontokban a nagykanizsai körzeti falugazdász irodában van lehetőség ügyintézésre

Egyház:
Szent Kereszt Római Katolikus Plébánia
8834 Murakeresztúr, Dózsa Gy. u 1.
Tel.: 93/369-084
Plébános: Szász Gyula
Fityeházon szentmise VASÁRNAPONKÉNT 9.30-tól